Bez wizy do Brześcia

                                                       on the English-language version of the page      на русскоязычную версию страницы      auf der deutschsprachigen Version der Seite      Gardinas be vizos

Od 26 października 2016r, podróżny bez wizy ma prawo zobaczyć miasto Brześć, jego rejon i część Puszczy Białowieskiej na terenie Białoruśi. Odpowiednia norma określona w Dekrecie Prezydenta Białorusi. Od 2018 r. Zasada ta została przedłużona i ustanowiona w Dekrecie Prezydenta Republiki Białoruś z 26 grudnia 2017 r.

Lista krajów, których obywatele mogą korzystać z ruchu bezwizowego znajduje odzwierciedlenie w Dekrecie.

Można przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś z Reczpospolitą Polską w przejściach granicznych Brest (Terespol), Domaczewa (Slovatichi) Peschatka (Połowców), uproszczony pieszych punktów kontrolnych Perov (Białowieża). A także przez dworzec kolejowy i lotnisko w Brzesciu(punkt "przejazd kolejowy Brześć (Terespol)" odnosi się do punktu kontrolnego na stacji kolejowej Brześć-Wschodniej w centralnej części Brzeskiej).

Od 1 stycznia 2018 r bez wizy na terenie miasta Brześć i obszary włączone w strefie ruchu bezwizowego „Brześć” może być do 10 dni, można odwiedzić następujące terytoria bez wizy - patrz mape.

Wyjątkiem jest strefa przygraniczna i pas graniczny, dla których wymagana jest specjalna przepustka, są one oznaczone odpowiednimi znakami:

        Dla tych, którzy planują pozostać dłużej niż 5 dni - należy pamiętać o obowiązkowej rejestracji w serwisie migracji.
Są zwolnieni z obowiązku rejestracji na okres do 30 dni - obywatele Estonii i bezpaństwowcy udokumentowani paszportem innym niż estoński, przebywający na terytorium Republiki Estońskiej, obywatele Łotwy i osoby o statusie nieobywatela Republiki Łotewskiej, obywatele Litwy.
      Podstawą dla bezwizowego wjazdu i czasowego przebywania są dokumenty   uprawniające cudzoziemców do zwiedzania strefy bezwizowej “Brzesc”.
      Do wjazdu na terytorium Republiki Białoruś, obcokrajowcy muszą posiadać:
        - ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do dokonania wyjazdu za granicę;
       - dokument, potwierdzający nabycie usług turystycznych od firmy Karmeltour i uprawniający cudzoziemców do zwiedzania strefy bezwizowej “Brzesc”  ;
       - pieniądze: na każdy dzień pobytu posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o rownowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (okolo 20€);
        - polisa ubezpieczeniowa (możesz kupić u nas ).

!niska cena! Koszt rejestracji dokumentow dla ruchu bezwizowego - 8€  dla turystow indywidualnych

        Dla grup turystycznyh - prosze pisac karmeltour@mail.ru

Sposoby platnosci: 

   - Za pomocą transferu bankowego (przelewem) na rachunek naszej firmy
    - Za pomocą karty kredytowej VISA, MasterCard, American Express, БЕЛКАРТ przez system ASSIST  więcej informacji

                                  Dokumenty dotyczące wjazdu bezwizowego wykonują se przez około 24 godziny po złożeniu wniosku. 

                   

REGULATION "About the procedure of foreign citizens visiting special tourist and recreational park “Awgustowski canal” and adjoined territories"


 

Контактная информация

Страна: Беларусь
Город: Гродно
Адрес: ул. Советская, 8
Тел: +375 152 62 37 37,
Тел/факс: +375 152 62 36 36
E-mail karmeltour@mail.ru